5.5.2 Удирдах албан тушаалд ажилладаг эмэгтэйчүүдийн ажил эрхэлдэг нийт эмэгтэйчүүдэд эзлэх хувь

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Ангилал (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-04-12 / Хугацааны давтамж: Жил 2009 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: ҮСХ нь 2010 он хүртэл ISCO-88- мөрдөж байсан бөгөөд 2011 оноос эхлэн ISCO-08-г мөрдөж байгаа. Энэхүү тооцоонд 2010 он хүртэл ISCO-88-ын 13 категорийг ашигласан.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ажиллах хүчний судалгаа