EARN-1 Хөдөлмөр эрхэлж байгаа боловч ядуурлын шугамаас доогоор хэрэглээтэй хүн амын хувийн жин

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

ангилал (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-04-11 / Хугацааны давтамж: Жил 2009 ~ 2016
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа