Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

ангилал (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-04-12 / Хугацааны давтамж: Жил 2016 ~ 2016
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: Энэ үзүүлэлтийг 2017 оны нэгдүгээр улирлын мэдээлэлд үндэслэн тооцов. Энэ мэдээлэл зөвхөн үндэсний түвшинд гарна.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО