АЙМГИЙН ТӨВҮҮДЭД ЗАРАГДАЖ БАЙГАА ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭР БОЛОН БЕНЗИН ТҮЛШ, НООЛУУРЫН ҮНЭ, 7 хоногоор

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

(1)

Хугацаа (огноо)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-11-11 / Хугацааны давтамж: огноо 2019-01-02 ~ 2019-11-06
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Жижиглэн худалдааны үнийн мэдээ