Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

ҮЗҮҮЛЭЛТ (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-03-13 / Хугацааны давтамж: Жил 1991 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: *-2006-2011 оны индексийг хэрэглээний үнийн улсын индексээр шинэчлэн тооцов.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн мэдээ