ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС, бараа үйлчилгээний бүлэг өмнөх жилийн эцэстэй харьцуулснаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Бүлэг (1)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-01-16 / Хугацааны давтамж: Сар 2016-01 ~ 2019-12
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Жижиглэн худалдааны үнийн мэдээ