ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН БҮСИЙН ИНДЕКС, бараа үйлчилгээний бүлэг өмнөх сартай харьцуулснаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Бүлэг (1)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-10-18 / Хугацааны давтамж: Сар 2015-01 ~ 2019-09
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Жижиглэн худалдааны үнийн мэдээ