УЛААНБААТАР ХОТЫН ГОЛ НЭРИЙН БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ҮНЭ

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Бараа, үйлчилгээ (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: төг
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-02-18 / Хугацааны давтамж: Жил 1991 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн мэдээ