ГОЛ НЭРИЙН ЗАРИМ БАРААНЫ ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ҮНЭ, аймгаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Бараа (1)

Аймаг (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: төг
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-02-18 / Хугацааны давтамж: Жил 1997 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн мэдээ