ГОЛ НЭРИЙН ЗАРИМ БАРААНЫ ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ҮНЭ, сумаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Бараа (1)

Засаг захиргааны нэгж (4)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-01-29 / Хугацааны давтамж: Жил 2014 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Жижиглэн худалдааны үнийн мэдээ