Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Бүлэг (2)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-01-16 / Хугацааны давтамж: Сар 2012-01 ~ 2019-12
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн мэдээ