МАЛ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН НИЙТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Аймаг (1)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-08-07 / Хугацааны давтамж: Жил 2000 ~ 2016

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого