МАЛТАЙ ӨРХИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар

 Хаах |   Татах  |

Засаг захиргааны нэгж (4)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.өрх

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2016-06-28 / Хугацааны давтамж: Жил 1991 ~ 2015


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого