МАЛТАЙ ӨРХИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Засаг захиргааны нэгж (4)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.өрх

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-01-19 / Хугацааны давтамж: Жил 1991 ~ 2017

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого