МАЛЫН ТОО, төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Засаг захиргааны нэгж (4)

Малын төрөл (2)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.тол

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-08-10 / Хугацааны давтамж: Жил 1970 ~ 2016

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого