100 ЭХЭЭС БОЙЖУУЛСАН ТӨЛ, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Аймаг (3)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: толгой

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-08-15 / Хугацааны давтамж: Жил 1971 ~ 2016

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого