СУВАЙРСАН ХЭЭЛТЭГЧ МАЛЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар

 Хаах |   Татах  |

Аймаг сум (4)

Малын төрөл (2)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: толгой

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2016-07-29 / Хугацааны давтамж: Жил 1991 ~ 2015


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого