Хаах |   Татах  |

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: толгой

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-02-07 / Хугацааны давтамж: Жил 1971 ~ 2016


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого