Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.тол

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-01-17 / Хугацааны давтамж: Жил 1971 ~ 2017

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого