НЭГ ХҮНД НОГДОХ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

бараа (1)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: кг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-08-07 / Хугацааны давтамж: Жил 1989 ~ 2016

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого