МАЛ ТЭЖЭЭВЭР АМЬТДЫН ТОО, төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах |   Татах  |

Статистик үзүүлэлт (1)

 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     

Аймаг (3)

 •   
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •   
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •   
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •   
 •       
 •       
 •       
 •   
 •       

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-02-07 / Хугацааны давтамж: Жил 2010 ~ 2016


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого