ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЗАРИМ ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ДУНДАЖ ҮНЭ,төрлөөр, аймаг, нийслэлээ

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа ( Сар )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: төг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-01-16 / Хугацааны давтамж: Сар 2009-01 ~ 2017-12

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Жижиглэн худалдааны үнийн мэдээ