ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЗАРИМ ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ДУНДАЖ ҮНЭ,төрлөөр, аймаг, нийслэлээ

 Хаах |   Татах  |

Статистик үзүүлэлт (1)

 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     

Аймаг (3)

 •   
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •   
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •   
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •   
 •       
 •       
 •       
 •   
 •       

Хугацаа ( Сар )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-08-21 / Хугацааны давтамж: Сар 2009-01 ~ 2017-07


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Жижиглэн худалдааны үнийн мэдээ