ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах |   Татах  |

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Time ( Жил )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2015-12-04 / Хугацааны давтамж: Жил 2010 ~ 2014


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Жижиглэн худалдааны үнийн мэдээ