МАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ДУНДАЖ ҮНЭ,төрлөөр, сумаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Засаг захиргааны нэгж (4)

(1)

Хугацаа ( Улирал )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.төг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2016-08-04 / Хугацааны давтамж: Улирал 2009-01 ~ 2016-02

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого