МАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ДУНДАЖ ҮНЭ,төрлөөр, сумаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Засаг захиргааны нэгж (4)

(1)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.төг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-05-14 / Хугацааны давтамж: Улирал 2009-01 ~ 2017-04

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого