НЭГ ХҮНД НОГДОХ АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ЗАРИМ НЭРИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ*

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Бүтээгдэхүүн (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-08-07 / Хугацааны давтамж: Жил 2007 ~ 2016

Тайлбар: * Нийт хүн амын тоогоор тооцсонЭх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны жилийн тайлан