НЭГ ХҮНД НОГДОХ АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ЗАРИМ НЭРИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ*

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Бүтээгдэхүүн (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-05-22 / Хугацааны давтамж: Жил 2007 ~ 2017
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: * Нийт хүн амын тоогоор тооцсонЭх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны жилийн тайлан