Хаах |   Татах  |

Үзүүлэлтүүд (3)

 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая кВт.цаг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-07-19 / Хугацааны давтамж: Жил 1989 ~ 2016


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Цахилгааны эрчим хүчний баланс