Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлтүүд (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая кВт.цаг

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-05-22 / Хугацааны давтамж: Жил 1989 ~ 2017

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Цахилгааны эрчим хүчний баланс