Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Үзүүлэлтүүд (4)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.тн

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-07-19 / Хугацааны давтамж: Жил 1989 ~ 2016

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Дулааны эрчим хүчний баланс