Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Үзүүлэлтүүд (3)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.Гкал

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-07-19 / Хугацааны давтамж: Жил 1995 ~ 2016

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Дулааны эрчим хүчний баланс