АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИНДЕКС, сараар, салбараар, 2010=100

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Статистик үзүүлэлт (1)

Аж үйлдвэрийн салбар (4)

Хугацаа ( Сар )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-01-11 / Хугацааны давтамж: Сар 2014-01 ~ 2017-12

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн сарын мэдээ