Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Аймаг (3)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: ш

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-01-12 / Хугацааны давтамж: Жил 1990 ~ 2017

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Шуудан, холбоо, интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын үйлчилгээний улирлын тайлан