СУУРИН УТАСНЫ ЦЭГИЙН ТОО, улсын дүнгээр, улирлаар

 Хаах |   Татах  |

Аймаг (1)

  •     

Хугацаа ( Улирал )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.ш

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-07-19 / Хугацааны давтамж: Улирал 2007-01 ~ 2017-02


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Шуудан, холбоо, интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын үйлчилгээний улирлын тайлан