КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ТОО, улирлаар, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Аймаг (1)

Хугацаа ( Улирал )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-01-12 / Хугацааны давтамж: Улирал 2007-01 ~ 2017-04

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Шуудан, холбоо, интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын үйлчилгээний улирлын тайлан