Кабелийн телевизийн хэрэглэгчид, бүс, аймаг нийслэл, сумаар, жил бүрийн эцэст

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Аймаг сум (4)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2016-03-28 / Хугацааны давтамж: Жил 2014 ~ 2015

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Шуудан, холбоо, интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын үйлчилгээний улирлын тайлан