ШУУДАНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД, нэр төрлөөр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Нэр төрөл (2)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-01-12 / Хугацааны давтамж: Жил 1989 ~ 2017

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Шуудан, холбооны салбарын үйл ажиллагааны жилийн тайлан