ҮҮРЭН УТАС ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар, бүртгэлтэй хэрэглэгчдийн тоо

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Засаг захиргааны нэгж (4)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2014-09-03 / Хугацааны давтамж: Жил 2012 ~ 2013

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Шуудан, холбоо, интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын үйлчилгээний улирлын тайлан