Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Холбооны салбар (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-05-04 / Хугацааны давтамж: Жил 1999 ~ 2017

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Шуудан, холбоо, интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын үйлчилгээний улирлын тайлан