ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН ОРЛОГО, бүс, аймаг, нийслэлээр, жил, улирлаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-07-25 / Хугацааны давтамж: Улирал 2007-01 ~ 2019-02
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-03-29 / Хугацааны давтамж: Жил 1960 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Шуудан, холбоо, интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын үйлчилгээний улирлын тайлан