Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

талбайгаар (1)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.м2

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-05-16 / Хугацааны давтамж: Жил 2001 ~ 2015

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Орон сууц, нийтийн аж ахуй