Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2016-09-13 / Хугацааны давтамж: Жил 2001 ~ 2015

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Орон сууц, нийтийн аж ахуй