Хаах |   Татах  |

Статистик үзүүлэлт (1)

Засаг захиргааны нэгж (4)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2015-11-19 / Хугацааны давтамж: Жил 2014 ~ 2014


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Орон сууц, нийтийн аж ахуй