АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛСАН ОРОН СУУЦ, өмчийн төрлөөр,аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

талбай (1)

Засаг захиргааны нэгж (4)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2015-11-23 / Хугацааны давтамж: Жил 2014 ~ 2014

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Орон сууц, нийтийн аж ахуй