УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТЭРСЭН ЗОРЧИГЧДЫН ТОО, боомтоор

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Боомтын нэр (2)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-01-23 / Хугацааны давтамж: Улирал 2010-01 ~ 2019-04
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-01-08 / Хугацааны давтамж: Жил 1995 ~ 2019
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ХИЛ ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР Хилийн орсон гарсан хүний мэдээлэл