ГАДААДАД ЗОРЧСОН МОНГОЛ ИРГЭД, улсаар, хүйсээр, зорилгоор

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Улсын нэр (1)

Боомтын нэр (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Монгол Улсын хилээр гарсан дотоодын зорчигчдыг хамруулна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр Аялал жуулчлалын статистикийн үзүүлэлт, тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2011 оны 11 сарын 29-ны 01/180 )
3 Тооцох аргачлал Монгол Улсын хилээр нэвтэрсэн гадаадын зорчигчдын мэдээллийг улсаар ангилан гаргана.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил
5 Хэмжих нэгж хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-02-21
7 Эх сурвалж Хил хамгаалах ерөнхий газар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0