ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИД БОЛОН ҮНДСЭН БАГШ, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-06-06 / Хугацааны давтамж: Жил 2003 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: 2003-2006 онуудад зөвхөн удирдах ажилтан болон үндсэн багшийг оруулсан болно.Эх сурвалж: БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам