СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Багш нарын тоо (1)

Ангилал (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хүн
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-07-05 / Хугацааны давтамж: Жил 2018 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: Бусдад Улаанбаатар төмөр замын харьяа цэцэрлэгийг оруулсан.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Аймаг, нийслэлийн ЕБС-ийн бүлгийн хичээлийн жилийн тайлан