ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-05-08 / Хугацааны давтамж: Жил 2001 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: Бусдад Улаанбаатар төмөр замын харьяа цэцэрлэгийг оруулсан.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Аймаг, нийслэлийн ЕБС-ийн бүлгийн хичээлийн жилийн тайлан