ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИЙГ ТӨГСӨГЧИД, мэргэжлийн чиглэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

мэргэжлийн чиглэл (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-10-14 / Хугацааны давтамж: Жил 2004 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: 2004/2005 он хэсэгт байгаа тоо нь 2004 оны тоо юм.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Аймаг, нийслэлийн ЕБС-ийн бүлгийн хичээлийн жилийн тайлан