НИЙТИЙН НОМЫН САН, БАЙНГЫН УНШИГЧИД, НОМЫН ФОНДНЫ ТОО аймаг,бүсээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт Уншигчдын хэрэгцээнд зориулж бүрдүүлсэн хэвлэмэл болон хэвлэмэл бус хэвлэлийн бүтээгдэхүүн болон мэдээллийн бусад эх сурвалжуудын хадгаламжийг номын фонд гэнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр Соёлын статистикийн үндсэн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/144 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал Фондод байгаа номын тоог үндсэн бүртгэл болон ном худалдаж авсан, шилжүүлсэн, данснаас хассан бүртгэлтэй тулгаж гаргана. Номын санд байгаа бүх номын тоог харуулсан үзүүлэлт юм.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил
5 Хэмжих нэгж тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-02-04
7 Эх сурвалж Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0