Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт Суудлын тоог тухайн соёлын төв (ордон)-ийн зураг төсөвт тусгагдсанаар ашиглагдаж байгаа суудлын тоогоор тодорхойлно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр Соёлын статистикийн үндсэн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/144 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал Тухайн жилд ашиглагдсан суудлын тоогоор илэрхийлнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил
5 Хэмжих нэгж тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2019-06-26
7 Эх сурвалж Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0