БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЗАРДАЛ, оны үнээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Төрөл (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-04-19 / Хугацааны давтамж: Жил 2000 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: ¹ Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын багцЭх сурвалж: БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам