ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙГ ӨДРӨӨР СУРАЛЦАН ТӨГСӨГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-10-17 / Хугацааны давтамж: Жил 2002 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: 2014 оноос хойших төгсөгчид, Монгол Улсын Их Хурлын 2006 оны 89 дүгээр тогтоолоор ЕБС-иудыг 12 жилийн сургалтын тогтолцоонд шилжүүлэхтэй холбогдуулсан 12 дугаар ангийг төгсөгчид болно.Эх сурвалж: БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам